لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۲۱

شمه صلواتی / بهنود شجاعی به دار آویخته شد.بهنود در سن 16 سالگی به طور غیرعمد باعث قتل یکی ازدوستانش شده بود .
مادر مقطول طناب داررا به گردن بهنود انداخت و به زندگی بهنود پایان داد.
مادری که پسرش را از دست داده بود جان بهنود را گرفت.

مادر مقطول حالا یک قاتل است یک آدم کش است. چرا...؟ چون مرتکب قتل عمد شده است.
مادری که بر نفرت سوار بود و احساس مادرانه را با نفرت در آمیخته بود حالا او یک مجرم است مجرمی که آگاهانه یا ناگاهانه خود را در جنایت جمهوری اسلامی شریک ساخت. مجرمی که قوانین ضد انسانی قصاص را به رسمیت شناخت. دیروز هم دلارا به چوبه دار آویخته شده و فردا معلوم نیست که کدام جانی! جان دیگری را خواهد گرفت.

قوانین قصاص براساس انتقام جوئی بنا شده است وبا معیارهای انسانی در تضاد است.
این قوانین از کجا آمد و سنت کدام پیامبر است یا توسط چه کسی نوشته شده است اصلا مهم نیست
مهم این است که این قوانین ضد انسانی است وعاطفه ها واحساسات انسانی را از جامعه دور می کند و به خشنونت و انتقامجوئی دامن می زند. کسانی که با این قوانین همراه می شوند به معنی آن است که قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و خون ریخته شده هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلبی که به جمهوری اسلامی نه گفتند را نادیده گرفته اند. درحقیقت اینکه مبانی تمام جنایتها حکومت جمهوری اسلامی است در آن شکی نیست اما متاسفانه تداوم این قوانین بر اساس تفکر انسانهای بی رحم و ناآگاه استوار شده است. همراه بودن با این قوانین یعنی تقویت جمهوری اسلامی یعنی اهانت به شعور مردمی که می خواهند جمهوری اسلامی و قوانیش را به زباله دان تاریخ بسپارند.

http://shamisalwati.wordpress.com/

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net