لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۲۷

اسماعیل هوشیار / نهضت آزادی و هویت اسلامی


hoshyaresmaeil@yahoo.com

پاراگراف زیر مربوط به فردی است به اسم محمد توسلی ، رئیس دفتر نهضت آزادی که در یک گفتگو با عبدالرضا تاجیک آن را عنوان کرده است .


کسانی که این شعارها را مطرح و یا تقویت می کنند باید توجه کنند که هویت «اسلامی و ایرانی» دو پایه اصلی از هویت شخصیتی ایرانیان را تشکیل داده است، بنابراین شعارها نباید این هویت را خدشه دار کند. همچنین شعارها نباید پیوند انسانی و تاریخی ملت ما را با سایر ملل مخدوش کند و زمینه ساز سرکوب در داخل باشد.

*******************************

این هم از افاضات شیرین عبادی و نوبلش :

به دلیل دو قطبی شدن دنیا مردم به سوی هویت اسلامی خودشان برگشته اند !

**********************************

البته این هم نظر این سیاسی مربوط به دوران حجر است . خود نهضت آزادی که بخشی از نظام اسلامی در ایران است . پاره تن نظام اسلامی هم منکر وجود خودش نمیشود ! هویت را هم الان قرنهاست هر تفکر و یا فردی بر اساس سلیقه فردی و منافع خودش به تن آدمها میکند . در طول تاریخ انسان هم میشود به عدد روزهایش هویت ساخت و چسباند به تن آدمها . و تنها هویتی که موضوعییت خودش را در جریان این هویت سازیها از دست داد همانا هویت انسانی بود .

این روزها نان و آبدارترین ، نوع هویت مربوط به سرزمین و یا ناسیونالیسم است . به دلیل فاش شدن گونه ایی از ماهییت هویت اسلامی ، مردم نسبت به چنین هویتی دافعه پیدا کرده اند . علیرغم چنین فضایی و دافعه ایی نسبت به هویت اسلامی ، چرا توسلی و شیرین عبادی و امثالهم باز هم زور میزند ؟ البته زور که نمیزند یعنی این کاره نیست ولی فکر کنم که چون ریق هویت اسلامی در حال در آمدن است فکر کرده اند هنوز فضای 50 سال پیش بر جامعه حاکم است . و یا با خودشان فکر کرده اند : ما و نهضت ازادی که کلا ریدیم...حالا چه فرق میکند که همش بزنیم یا نزنیم ؟ آغای توسلی و خانم شیرین عبادی این هویت اسلامی را از کجایتان درآوردید ؟

روزگاری مشتی شارلاتان و پفیوز به اسم پیامبر ادعاهایی میکردند که باور آن در عصر غارنشینی زیاد عجیب نبوده است . اما در عصر آگاهی آویزان شدن به چنین دکانی و افسانه هایی که ساخته و پرداخته ذهن بشر است ، بیشتر به جوک و سرگرمی میماند . البته شما که به عنوان اپوزسیون داخل رژیم اسلامی معذوریتی در هیچ زمینه ایی ندارید . هستید ، نفس میکشید ، توجیه میکنید ، یکی میدهید سه تا حساب میکنید و......خیلی کارهای دیگر ! ولی دیگر مردم را چرا ابله تصور کرده اید ؟

اگر شما هزار سال دیگر هم عمر کردید میتوانید از هویت اسلامی خودتان هم دفاع کنید و هم آن را تشریح کنید ولی این مزخرفات ربطی به مردم ندارد ! هویت اسلامی و دینی هیچ ربطی به هویت انسانی ندار د . شما اصلا میدانید هویت انسانی یعنی چه ؟ از احساس انسانی چه میدانید ؟ چه زمانی شما با خودتان راحتر هستید با اسلام یا ایران یا انسان ؟

هویت اسلامی جز تخریب هیچ هنر دیگری ندارد ، حتی سوت هم نمیتواند بزند به همین خاطر به اشخاصی مثل شما نیاز دارد تا برایش سوت بزنید !

شما آنقدر از خودتان بیگانه شده اید که با احساسات خودتان هم راحت نیستید . کاش فقط برای چند لحظه در دنیای انسانی میتوانستید نفس بکشید ! کاش چند روزی از عمرتان را مثل انسان زندگی میکردید !

انسان بودن حس عجیبی است که آدمها را بزرگتر میکند .معنی واقعی عشق فقط با هویت انسانی قابل درک است .راستی شما در دنیای انسانی تا به حال کجا بوده اید ؟ اصلا پدیده ایی به اسم هویت انسانی شما را به یاد دارد ؟

به شما و تمام کسانی مثل شما توصیه میکنم که در این آخرین لحظات و قبل از اینکه ریق رحمت را سر بکشید ، چند روزی با هویت انسانی زندگی کنید ! حداقل تلاش کنید تا خودتان را باز شناسید ! حتی اگر یک روز هم مثل انسان زندگی کنید مثل این است که هزار سال زیسته اید !

توسلی و عبادی و امثالهم.....هویت اسلامی و دینی و تمامی این مزخرفات ربطی به دنیای مدرن انسانی امروز ندارد .

*******************************


دو روز مانده به پايان جهان تازه فهميد كه هيچ زندگي نكرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقي بود
پريشان شد و آشفته و عصباني نزد پیری رفت تا راه حلی بگيرد، داد زد و بد و بيراه گفت، پیر سكوت كرد، جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت، پیر سكوت كرد، آسمان و زمين را به هم ريخت، پیر سكوت كرد
به پر و پاي حیوان ‌و انسان پيچيد، پیر سكوت كرد، فحش داد و..... پیر سكوت كرد، دلش گرفت و گريست .، پیر سكوتش را شكست و گفت: "عزيزم، اما يك روز ديگر هم رفت، تمام روز را به بد و بيراه و جار و جنجال از دست دادي، تنها يك روز ديگر باقي است، بيا و لااقل اين يك روز را زندگي كن

لا به لاي هق هقش گفت: "اما با يك روز... با يك روز چه كار مي توان كرد؟
پیر گفت: "آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويي هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را در نمي‌يابد هزار سال هم به كارش نمي‌آيد"، آنگاه سهم يك روز زندگي را در دستانش ريخت و گفت: "حالا برو و يک روز زندگي كن

او مات و مبهوت به زندگي نگاه كرد كه در گودي دستانش مي‌درخشيد، اما مي‌ترسيد حركت كند، مي‌ترسيد راه برود، مي‌ترسيد زندگي از لا به لاي انگشتانش بريزد، قدري ايستاد، بعد با خودش گفت: "وقتي فردايي ندارم، نگه داشتن اين زندگي چه فايده‌اي دارد؟ بگذار اين مشت زندگي را مصرف كنم

آن وقت شروع به دويدن كرد، زندگي را به سر و رويش پاشيد، زندگي را نوشيد و زندگي را بوييد، چنان به وجد آمد كه ديد مي‌تواند تا ته دنيا بدود، مي تواند بال بزند، مي‌تواند پا روي خورشيد بگذارد، مي تواند

او در آن يك روز آسمانخراشي بنا نكرد، زميني را مالك نشد، مقامي را به دست نياورد، به فکر انتقام و حسادت و قتل و غارت ودین و خدا و خرافات و....نبود اما

اما در همان يك روز دست بر پوست درختي كشيد، روي چمن خوابيد، كفش دوزدكي را تماشا كرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را ديد و به آنهايي كه او را نمي‌شناختند، سلام كرد و براي آنها كه دوستش نداشتند احساس دلتنگی کرد، او در همان يك روز آشتي كرد و خنديد و سبك شد، لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام شد

او در همان يك روز زندگي كرد

فرداي آن روز پیر بر سنگ قبرش نوشت: "امروز او درگذشت، كسي كه هزار سال زيست!"

زندگي انسان داراي طول، عرض و ارتفاع است؛ اغلب ما تنها به طول آن مي انديشيم، اما آنچه که بيشتر اهميت دارد، عرض يا چگونگي آن است.

تلاش کنید برای یک روز هم که شده با هویت انسانی زندگی کنید . پشیمان نمیشوید !


اسماعیل هوشیار

18.10.2009

ژنو

www.tipf.info

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net