لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۲۳

پارسا نیک جو/ آیا اعدام سلاح طبقه ی کارگر است؟

نقدی بر مقاله ی رفیق سربلند


رفیق سربلند مقاله ای با عنوان « قانون اعدام، چه باید کرد؟» را که چهار سال پیش به رشته ی تحریر درآورده، دوباره به مناسبت روز مبارزه علیه اعدام در سایت من و پالتاک منتشر کرده است. رفیق سربلند، مخالف لغو حکم اعدام است و در این مقاله کوشیده دلایل مخالفت خود را توضیح دهد. من به سهم و زعم خود می کوشم با نقد دلایل وی، باب گفت- و- گویی روشنگر در این باره را بگشایم.
رفیق سربلند در ابتدای مقاله ی خود به صراحت می گوید: « ما خواهان لغو قانون اعدام در حكومت هاى آدمكشى مانند جمهورى اسلامى هستيم اما اجازه نداريم حق مجازات كسانى كه دستشان بخون خلق آلوده است را از توده ها بگيريم.» از این عبارت رفیق سربلند می توان دو نتیجه گرفت؛ نخست آن که ایشان خواهان لغو حکم اعدام در حکومت های آدم کش است، اما از حق مجازات اعدام در حکومت های انقلابی و کارگری دفاع می کند. دوم آن که ایشان ضمن دفاع از اعدام جنایت کاران حاکم و تبه کاران سیاسی، مخالف اجرای حکم اعدام برای جانیان و تبه کاران غیر سیاسی است. ایشان در ادامه نیز تاکید می کنند که : « اينگونه احكام بندرت و در شرايط بسيار خاصى اجرا خواهد شد.» رفیق سربلند مبنای نظری رویکرد خود به تعیین و تعریف حقوق جزایی به طور عام و مجازات اعدام را به طور خاص این گونه توضیح می دهد: « به اعتقاد من مجازات بطور كلى و اعدام بطور خاص تابع شرايط مبارزه طبقاتى خواهد بود و نمىتوان جدا به آن نگريست. اين روند مبارزه طبقاتى است كه اجازه استفاده از اينگونه ابزارها را به طبقه كارگر مىدهد و هيچ جريان سياسى اجازه ندارد از همين الان براى توده ها تعيين تكليف كند. مردم حق دارند خود در اين مورد تصميم بگيرند و از همه مهمتر هيچ كس اجازه ندارد طبقه كارگر را از سلاحش خلع كند. بياد داشته باشيم كه انقلاب پرولترى يعنى حاصل قرنها مبارزات يك طبقه ، حاصل بخون خفته شدن هزاران هزار كارگر و زحمتكش ، يعنى حاصل تلاش قرنها ، پس اگر بزرگى اين اتفاق را درك كنيم نخواهيم توانست اين طبقه را براحتى از سلاح هاى در دستش محروم كنيم.» اول آن که به باور من مبنای نظری رفیق سربلند قدری نیاز به تدقیق تئوریک دارد. دقیق تر آن است که بگوییم: تعیین و تعریف حقوق جزایی در تحلیل نهایی تابع مناسبات تولیدی و سطح رشد مبارزه و آگاهی طبقاتی به طور کلی و تابع سطح رشد مبارزه و آگاهی حقوقی- سیاسی به طور ویژه است. اما آیا از این گزاره ی نظری می توان چون رفیق سربلند این نتیجه ی عملی را گرفت که هیچ جریان سیاسی حق ندارد از همین حالا حق استفاده کردن از اعدام را از توده ها بگیرد. به باور من به هیچ وجه نمی توان این نتیجه را گرفت. زیرا تمام جریان های سیاسی حق دارند از همین حالا درباره استفاده کردن یا استفاده نکردن از حکم اعدام سخن بگویند و مواضع خود را به روشنی اعلام کنند. همان گونه که خود رفیق سربلند از همین حالا بر استفاده کردن از این حق تاکید می کند. دوم آن که رفیق سربلند بدون هیچ توضیح و استدلالی این گونه القا می کند که اعدام سلاح طبقه ی کارگر است و مخالفت با مجازات اعدام به مثابه خلع سلاح کردن طبقه ی کارگر است. حال آن که اعدام به هیچ وجه سلاح ویژه ی مبارزه ی طبقه ی کارگر نبوده و نیست، اعدام همواره سلاح ویژه ی طبقات حاکم بوده. البته به هیچ وجه کتمان نمی توان کرد که از این سلاح طبقات حاکم، بسیاری از احزاب کمونیست و دولت- حزب های به اصطلاح سوسیالیستی نه فقط علیه دشمنان طبقه ی کارگر، بل علیه خود طبقه ی کارگر نیز به طور گسترده ای بهره برده اند. متاسفانه همین استفاده ی عملی، سبب شده است که برخی با استناد به آن گمان برند که اعدام سلاح طبقه ی کارگر و شکلی از مبارزه ی سوسیالیستی است.
رفیق سربلند می گوید: « قبل از هر چيزى بايد ديد چه كسانى خواهان لغو حكم اعدام هستند و با طرح اين مسئله چه چيزى را دنبال كرده و دلايلشان چيست؟» سپس در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرده است چنین می گوید: « با كمى جستجو كسانى كه در صف مخالفين حكم اعدام قرار دارند را خواهيد شناخت. جريانات حقوق بشرى كه شيفته روشهاى حكومتى امپرياليستى هستند، آنانى كه دستشان بخون ملت آلوده است مانند جناح هاى مختلف جمهورى اسلامى و سازمانهايى مانند اكثريت و حزب توده ، جريانات سازشكار رفرم طلب مانند راه كارگر، و گروه هايى كه اميدشان به چراغ سبز امپرياليست هاست، مانند حزب كمونيست كارگرى. به غير از جريانات نامبرده شده شما هرگز سازمان كمونيستى و راديكالى را نخواهيد يافت كه اينچنين به پاى لغو حكم اعدام رفته باشد. » چنان که می بینید پذیرش اجرای حکم اعدام، نزد رفیق سربلند در عمل به معیاری تبدیل شده است که وی به مدد آن نیروهای کمونیست و رادیکال را از نیروهای سازش کار و خیانت پیشه متمایز می کند. به باور وی هرگز هیچ سازمان کمونیست و رادیکالی به پای لغو حکم اعدام نمی رود، در نتیجه اگر رفت نمی تواند کمونیست و رادیکال باشد.
در جای دیگر نیز می گوید: « تمامى آنها( مخالفان حکم اعدام) اما در يك مسئله مشتركند كه آن تلاش براى بوجود آوردن ائتلافى ميان تفكرات راست و سازشكار است. مى بينيد كه پشت همين شعار با كثيفترين جريانانت ضد خلقى همصدا مى شوند .» ایشان اگر به این پرسش پاسخ می داد که چه کسانی خواهان اجرای حکم اعدام هستند؟ بخوبی می دید که موافقان حکم اعدام فقط نیروهای کمونیست و رادیکال نیستند، بل در کنار آن ها بسیاری از نیروها و احزاب و دولت های ارتجاعی نیز در حرف و عمل خواهان اجرای حکم اعدام هستند. به همین اعتبار با منطق داوری ایشان می توان گفت، کمونیست ها ی موافق اعدام نیز پشت همین شعار با ارتجاعی ترین حکومت ها هم صدا شده اند.
ایشان در بخشی دیگر از نوشته ی خود می گوید: « اما در اين ميان مردم چه مى گويند؟ آنها چه مى خواهند؟ هر كسى كه اندكى با خواسته هاى مردم آشنا باشد بخوبى مى بيند كه مردم خواهان مجازات كسانى هستند كه آنها را بخاك و خون كشيدند... مردم بوضوح از اين رژيم و تمام سرانش متنفرند و كوچكترين احساس عذاب وجدانى از بدرك واصل شدن آنها ندارند.» در این که مردم از تمامی عوامل و سران رژیم متنفرند و خواهان بدرک واصل کردن آن ها هستند شکی نیست. پرسش اما این است که آیا می توان تعیین نظام حقوقی و جزایی جامعه را تابع میل و خواست مردم کرد؟ اکثریت مردم ایران نه فقط خواهان اعدام جانیان سیاسی، بل خواهان اعدام مجرمان و تبه کاران غیر سیاسی نیز هستند. شما فکر می کنید چند درصد از مردم ایران حق رابطه ی آزادانه و داوطلبانه ی جنسی دختران و پسران شانزده ساله را خواهند پذیرفت. در نتیجه نمی توان با استناد به این استدلال که مردم خواهان اعدام سران نظام هستند، از مجازات اعدام دفاع کرد. زیرا آن چه که مردم می خواهند، همواره قابل دفاع نیست. نکته ی مهم تر آن که اصل راهنمای تعیین و تعریف نظام حقوقی و جزایی، اجرای عدالت و استیفای حق مردم است نه خشم و انتقام. در این که تمامی سران و عوامل جنایت پیشه ی جمهوری اسلامی باید محکمه و مجازات شوند شکی نیست، من درباره ی جانیان سیاسی با اصل ببخش و فراموش نکن موافق نیستم.
رفیق سربلند ذیل تیتر نقاط ضعف مدافعین لغو حکم اعدام می گوید: « اينان در بحث هاى خود ضعف هاى بزرگى دارند كه آنها را پشت يكسرى شعارهاى حقوق بشرى پنهان مى كنند. مى گويند اعدام غير انسانى است. اما اگر از آنها سئوال شود كه با خامنه اى چه خواهيد كرد جوابى خواهند داد بمراتب غير انسانى تر. مى گويند در قفس باغ وحش خواهيم انداخت! آنقدر تف خواهيم كرد تا بميرند! به كار اجبارى واخواهيم داشت مثلا برايمان راه اهن بكشند! تا آخر عمر در زندان خواهند بود!» رفیق سربلند با اختراع و تراشیدن مجازات هایی چون در قفس باغ وحش زندانی کردن و مرگ به وسیله ی تُف، و نسبت دادن این پاسخ ها به مخالفان حکم اعدام، کوشیده است اعدام را انسانی تر جلوه دهد. من نمی دانم ایشان این مجازات های غیر انسانی را چه گونه توانسته اختراع کند، اما می دانم که نسبت دادن آن به مخالفان حکم اعدام، جز بهتان و تهمت نامی ندارد.
پرسش دیگری که ایشان مطرح می کند این است که: « آنان نمى گويند در حين مبارزه چگونه مى توان با كسى كه قصد كشتنت را دارد روبرو شد؟» من نمی دانم پاسخ این موضوع چه ربطی به لغو حکم اعدام دارد. کشتن دشمن مسلح در میدان نبرد، با اعدام دشمنی که به دست شما اسیر شده است تفاوت بسیاری دارد.
رفیق سربلند سرانجام پس از این همه تاکید بر اجرای حکم اعدام در یکی از بندهای جمع بندی اش به این نتیجه می رسد که: « مبحث مجازات و اعدام بحثى بسيار پيچيده و تخصصى است كه بايد آيتم ها و فاكتور هاى زيادى را مد نظر قرار داد. از همين رو نمى توان از همين امروز حكمى كلى براى آن صادر كرد.» ایشان با پیچیده و تخصصی اعلام کردن مجازات اعدام، برای بقای مجازات اعدام می خواهند زمان بخرند.
http://agahbash.blogfa.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net