لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۲/۲۱

شراره رضایی /آب به آسیاب چه کسانی می ریزید؟

چندی پیش ایمیلی بدستم رسید مبنی بر اتئلاف زنان با رئیس جمهور آینده برای رسیدن به مطالبات زنان!
این بروشور از سوی تعدادی از زنان "کمپین یک میلیون امضاء" تهیه و صادر شده است (متن کامل آن لینک است). در قسمتی از این مطلب آمده است که طی سالیان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته ها ومطالباتشان پیموده اند و امروز مصمّم شده اند که با رئیس جمهوری آینده اتئلاف کنند!
سوالی برایم پیش آمد که خواستم با خودتان "کمپینی ها" مطرح کنم : آیا طی این مدت چیزی عوض شده؟ یا در بین کاندیداهای ریاست جمهوری، کسی را یافته اید که تفاوتی بنیادین و نظری با چهره های گذشته دارد که بشارت داده وضعیت زنان را متحول کند؟! همین چند روز پیش در سخنرانی آقای میرحسین موسوی که برای کسب قدرت ریاست جمهوری آینده صورت گرفته بود، خبرنگاری از آقای سیدحسین میرموسوی پرسید: تفاوت شما با آقای احمدی نژاد در چیست؟ ایشان در پاسخ گفتند: آیا حتما بین دو کاندیدا باید تفاوت بنیادینی وجود داشته باشد؟! ( تو خود بخوان حدیث مفصل از مجمل.)
جالب تر آنکه این دوستان (کمپینی ها) خود بر این واقف هستند که تغییر در قوانین تبعیض آمیز بر عهده ریاست جمهوری نیست! پس ائتلاف با ریاست جمهوری آینده، آیا چیزی غیر از تکرار توهّمات و فریب جنبش زنان است؟ آیا بالاترین چهره ای که به آن امید بسته بودید (آقای خاتمی) که به استناد آمار داده شده رای و حمایت ۱۷ میلیون (خصوصاً زنان) را همراه خود داشت برای بهبودی شرایط زنان اقداماتی کردند؟ آیا ما زنان برای دیده شدنمان و اثبات اینکه انسانیم و حق آزادی و برابر داریم باید به تایید رجال دولتمردان برسیم تا خود را باور داشته باشیم که حقی داریم!
"کمپین یک میلیون امضا" متاسفانه ظرفیت های واقعی موجود در تفکر آزاداندیش زنان و مردان آزادی طلب و برابری خواه را باور ندارد، باور ندارد که در تمامی کشورها تنها و تنها اراده و خواست و همراهی زنان و مردان آزادی طلب، دولت ها را وادار به گردن نهادن به پذیرش کنوانسیون ها از جمله "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" نموده، نه اینکه از سَرِ لطف و مرحمتِ دولت ها و نظام سرمایه داری ست که این حق به آنها داده شده است.
ضمناً باید یادآور شد که تبعیض علیه زنان نه تنها در ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی که به قبل از آن در زمان پهلوی قوانینی ضد زن تصویب شده (با ذکر چند مورد: "مرد هر وقت اراده کند می تواند زنش را طلاق دهد و زن حق طلاق ندارد"، "تعدد زوجات"، "محرومیت زن از حضانت فرزندش") و هزاران هزار تبعیض و نابرابری های دیگر که در طول تاریخ، زنان را به زیر سلطه کشیده و زنان همواره تنها وسیله و پتانسیل های فعال و پله های ترقی مردان بوده و هستند و هرگز به آنها اجازه ی رسیدن به درجات بالا و نقش آفرینی و رهبری داده نشده است زیرا در تفکر نظام سنتی ارتجاعی مردسالار، قدر فقط مختص رِجال است!
و اکنون هم ائتلاف کمپین با کاندیداهای ریاست جمهوری برای دست یافتن به حقوق زنان همچون وعده های گذشته جمع آوری یک میلیون امضا جهت تغییر برای برابری که نزدیک به ۴ سال از عمر آن می گذرد و باتوجه به اعترافات خودشان مبنی بر حمایت های شورهای دیگر از این حرکت و وجود نمایندگانی در کل شهرستان ها با ادعای Face to Face بودن و سعی در جلب اعتماد مردم
نه تنها تبیینی از اهداف این حرکت ارائه نگردیده بلکه حتی آماری هم تاکنون از جمع آوری امضا داده نشده و تنها با دست انداختن شعور اجتماعی و به بازی گرفتن خواست و مطالباتشان، امید زنانی که منتظر این معجزه بزرگ کمپینی ها بودند به یاس تبدیل کرد! و این طرح جدید ائتلاف کمپین، همچون حرکت گذشته سرابی بیش نیست که جز به انحراف کشیدن اذهان عمومی و انفعال جنبش زنان و آب به آسیاب انتخابات ریختن چیزی عاید اجتماع نخواهد کرد.
از شما کمپینی های عزیز که همواره داعیه دار جنبش زنان بوده اید! لطفا از کاندیداهای مورد نظرتان از طرف تمامی زنانی که برای پوششان هر روز در خیابان ها تحقیر می شوند، از طرف تمامی زنان زجر کشیده و زحمتکش کارگری که مورد استثمار قرار می گیرند و برای خواست یک زندگی انسانی شلاق می خورند؛ از طرف تمامی زنانی که با تنی کبود و خسته در رفت و آمد دادگاه ها دیگر صبرشان تمام شده؛ از طرف تمامی زنانی که جان به لب رسیده از قوانین زن ستیز و سنت های ارتجاعی اند و.... از طرف هزاران زن سوال کنید: آیا رئیس جمهور آینده تنها با یکی از ساده ترین مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مثلا برابری در حق انتخاب آزاد در ازدواج وانحلال آن یا حرفه و شغل آیا موافق است؟ تا چه رسد به دیگر اصول استقرار عدالت جنسیتی مثل حق انتخاب پوشش و لغو حجاب اجباری و...!
آیا واقعاً برای تحقق اصل برابری بی قید و شرط زن و مرد زیربناها را دیده اید و به این اصل اعتقاد و باور دارید؟ یا تنها هدفتان درخواست شروط بسیار پیش پا افتاده و صرفاً تجملی در احقاق حقوق برابر زن و مرد آنهم از جنس بورژوایی است، بدون اینکه به واقعیت ها و ریشه های نابرابری دست ببرید و نگاه اصولی و عمیق داشته باشید ؟!
شراره رضایی
۸۸/۲/۲۰

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net