لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱۰/۱۱

کامران پارسایی / خامنه ای ، موسوی پیوندتان مبارک

آقای موسوی یکبار دیگر تکلیف خود را با جنبش عظیم ملت ایران روشن کرد و در آخرین بیانیه خود بار دیگر چهره و زیر بنای فکریش را به نمایش گذاشت . ظاهرا آقای موسوی به درستی دریافته است که بود و نبودش خللی در اراده ملت برای مبارزه تا رسیدن به آزادی ایجاد نخواهد کرد . به درستی روشن بود که موسوی در قد و قواره ای نیست که بتواند این جنبش را رهبری کند . التزام ایشان به خط امام راحلشان و تائید ضمنی دولتی که در چند ماه گذشته هدف مبارزاتی او را تشکیل می داد آخر زندگی سیاسیش می باشد . آقای موسوی در این بیانیه به دفاع از خط رژیم می پردازد و بزرگی بحرانی که در پیش روی نظام اسلامی قرار دارد را یادآور می شود و با ارائه راه حلهایی به خیال خودش به دفاع از جنبش سبز اسلامی می پردازد اما غافل از این است که ملت قهرمان ایران از خط قرمز های رژیم عبور کرده و تا سرنگونی کامل نظام اسلامی از پای نخواهند نشست . آقایان موسوی و کروبی ما هم به خوبی می دانیم که ترور و زندانی کردن شما مشکل رژیم را حل نخواهد کرد . کوشش رژیم برای نشان دادن این مطلب که شما رهبر جنبش هستید راه به جایی نبرده است و چراغ سبز شما به ولی فقیه هم راه به جایی نخواهد برد . آقای موسوی آیا شما هنوز هم به سادگی می اندیشید که می توانید با دودوزه بازی های سیاسی خود جلوی سقوط رژیم را بگیرید . نداها ، سهراب ها ، ترانه ها و هزاران هزار جوان دیگر کشته نشدند تا امروز شما به مانند امامتان بگویید بسه دیگه! جوانان ما در لحظه لحظه زندگی مبارزاتی خود فقط به آزادی اندیشیدند و نه به خط و ربط شما و دعوای جناحی که شما به راه انداختید . مشکلات اقتصادی که شما به آن اشاره کردید تازگی ندارد در طول سی سال گذشته نظام محبوب اسلامی شما چنان به تاراج ثروت ملی پرداخته که اصلاح آن جز به سرنگونی کامل رژیم میسر نمی باشد . آقای موسوی شما ناشیانه سعی می کنید تا آب ریخته را به جوی باز گردانید اما اگر تنها به حوادث بعد از انتخابات تا به امروز بنگرید به خوبی در می یابید که این رود خروشان می رود تا به دریای آزادی برسد و خانمان شما را بر باد دهد . شما در یک چیز با خامنه ای مشترک هستید وآن هم سعی در آرام کردن اوضاع است . خامنه ای با سرکوب های بی رحمانه اش و شما در توهمی که برایتان ایجاد شده فکر می کنید براستی از رهبران جنبش هستید . جنبش قهرمانانه ملت ایران نیازی به رهبران بزدل و خائن ندارد. ظاهرا شما به آخر خط رسیده اید و برای همین آسمان را به ریسمان خواهید بافت تا چهره کثیف و کریه رژیم ملایان را موجه جلوه دهید باری از گذشته سیاسی شما انتظاری جز این نمی رفت تا در همدستی با نظام سرکوبگر به آغوش امن نظام بازگردید . خودتان را به کوچه علی چپ نزنید و بیهوده سعی نکنید تا جوانان را از راهشان باز دارید . مجاهدین خلق و دیگر نیروهای اپوزیسیون در طول سی سال گذشته لحظه ای دست از مبارزه بر علیه نظام اسلامی نکشیده اند و همین است که خواب را از چشم شما و هم مسلکان سیاسیتان اعم از اصول گرا و اصلاح طلب گرفته است ، آنان را مرده نپندارید اگر چشم هایتان را باز کنید آنان را جای جای ایران خواهید دید. در هر صورت فکر میکنم در آینده نزدیک شاهد تظاهرات دولتی با شعار ( خامنه ای ، موسوی پیوندتان مبارک ) باشیم . اما این را به یقین بدانید که ما هستیم و لحظه ای دست از مبارزه برای سرنگونی رژیم خون و وحشت نمی کشیم .

کامران پارسایی
کلن یازدهم دی
Kamran.parssai@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


4 نظرات:

ناشناس گفت...

موسوی جمهوری اسلامی میخواهد نه کمتر نه بیشتر
باید او را با جمهوری اسلامیش کنار زد

ناشناس گفت...

یادمان باشد که موسوی دیگر می داند که جمهوری اسلامی با وضع کنونی یعنی ادامه دیکتاتوری. اما تاکتیکش سعی در اصلاح سیستم و وارد کردن مردم به حکومت و تغییر تدریجی است. امروز در صفوف ما همبستگی بیشتر از هر چیز دیگر مورد نیاز است. یادمان باشد که انقلاب ایران بیست سال زود اتفاق افتاد و کسانی آنرا به نفع خود مصادره کردند اما مطالبات امروز همه مردم دموکراسی است که در جهان رایج است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر

ناشناس گفت...

کی از شر سطحی نگرهایی چون شما رها میشویم!؟، بیانیه را مطالعه کرده ای اما نخوانده ای!
تو را به آنچه که اعتقاد داری یا نداری از این سیکلِ باطلِ توهم! خود را رها کن.
راه حل: شما موسوی را قبول نداری، درست. جمعیتِ مستقل خود را تشکیل و معرفی کن، سپس از مردمی که از آنها دم می زنی بخواه برای مطالباتشان بیان به خیابانها

ناشناس گفت...

Amoroz fagat ATEHAD, ATEHAD va baz ham ATEHAD ta sarnegoni hakemane jahl va nadani.

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net