لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۸/۲۹

یونان: شکست تاریخی حزب بورژوازی – حرکت توده‌ای به چپ!

نوشته: هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ی "مارکسیستیکی فونی"
ترجمه: بابک کسرایی
babakkasrayi@yahoo.com


نتایج انتخابات نشانی از شکست تاریحی حزب نیودموکراسی (ان.دی)، حزب اصلی بورژوازی یونان، است و خبر از چرخش به چپ در جامعه‌ی یونان می‌دهد.

نیودموکراسی تنها موفق به کسب 33.48 درصد و 2 میلیون و 300 هزار رای و 91 کرسی در مجلس شد. این بدترین نتیجه‌ی تاریخ این حزب است. ان.دی نسبت به انتخابات گذشته در سال 2007 نزدیک به 700 هزار و 8.36 درصد آرا را از دست داد. و از روز اولی که این حزب به قدرت رسید تا امروز، یک میلیون و 11.9 درصد آرا را از دست داده است. این شکست حتی بدتر از شکست سال 1981 است (در آن سال نیز شاهد فروپاشی عظیم آرای این حزب بودیم).

نارضایتی عمومی مردم به علت حملات تهاجمی دولت علیه طبقه‌ی کارگر و البته افتضاحات رسواکننده‌ای که در دوره‌ی اخیر بر ملا شد، باعث این شکست عظیم بودند. استعفای کارامانلیس از رهبری حزب نشان می‌دهد که نیودموکراسی وارد بحرانی طولانی و جدی می‌شود.

در حال حاضر می‌بینیم که بورژوازی چطور سعی می‌کند تصویر حزبش را با انتخاب رهبری جدید اصلاح کند تا بتواند وحدت و نفس موجودیت حزبش را حفظ کند. اما این شکست به قدری عمیق و عظیم است که بعید به نظر می‌رسد این حزب به هیچ یک از این اهداف برسد!

درصد آرای پاسوک، 43.94 درصد، نشانی از خشم طبقه‌ی کارگر از دولت ان.دی و خواست آن‌ها برای ساقط شدن فوری این حزب از قدرت است. پاسوک اکنون 160 کرسی در مجلس و 3030000 رای دارد که چهارمین درصد بزرگش در تاریخ است. پاسوک 300 هزار رای بیش‌تر از سال 2007 کسب کرد و درصدش از کل آرا را 5.84 درصد بهبود بخشید.

گرچه آرای پاسوک خیلی بالا است اما طبقه‌ی کارگر و جوانان این پیروزی را با شور و شوق واقعی چندانی جشن نگرفتند و این نشان می‌دهد طبقه‌ی کارگر اعتمادی به برنامه و رهبریِ پاسوک ندارد. منطقی است که با فقدان هرگونه راه‌حل واقعی برای مشکلات واقعی کارگران از سوی چپِ سنتی، اکثریت طبقه‌ی کارگر از رای به پاسوک به عنوان پیغام روشن اعتراض به سرمایه‌داران استفاده کنند.

نتایج احزاب "چپ سنتی" (در یونان از این واژه برای اشاره به احزابی استفاده می‌شود که ریشه در سنت کمونیستی دارند همچون حزب کمونیست یونان و سیناسپیسموس (1)) نشان از حمایت سیاسی پیگیر از سوی بخش‌های مهمی از طبقه‌ی کارگر و جوانان می‌دهد گرچه این احزاب توان پاسخ به نیازهای طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی بحران عمیق که طبقه‌ی کارگر مملو از شک به نظامی است که در آن زندگی می‌کنیم، ندارند.

حزب کمونیست یونان 7.54 درصد آرا و نزدیک به 520 هزار رای و 21 کرسی در مجلس به دست آورد. تفاوت نسبت به انتخابات قبلی چندان نبود: حدود 65 هزار رای کمتر و کاهش 0.61 درصد آرا. متاسفانه رهبری حزب کمونیست تقصیر نفوذ کم و پیگیری را که در جنبش دارد گردن کل طبقه‌ی کارگر می‌اندازد و انیگونه سیاست استالینیستی حزب را بیش از پیش مستحکم می‌کند.

مهم نیست رهبری چه بهانه‌ای داشته باشد. این ریزش کوچک درصد آرای حزب کمونیست به علت تشدید تاکتیک‌های منزوی‌کننده‌ای است که رهبری حزب درون جنبش کارگری یونان اتخاذ کرده است.

از طرف دیگر سیریزا (ائتلاف انتخاباتی حول سیناسپیسموس) 4.6 درصد آرا و حدود 320 هزار رای و 13 کرسی در مجلس به دست آورد. این علیرغم این واقعیت است که همین چند هفته پیش از انتخابات، تصویر این حزب به دست دعواهای علنی درون رهبری تخریب می‌شد و این دعواها هیچ پایه‌ی سیاسی جدی نداشتند. حزب درصد آرا را حفظ کرد و تنها با کاهش جزئی 0.44 درصد و حدود 40 هزار رای روبرو شد. هزاران عضو و کادر قاطعانه جنگیده‌اند تا تصویر حزب را عوض کنند و بالاخره موفق شدند فضای شکست‌طلبی که رهبری به همراه فقدان پیشنهادها و راه‌حل‌های روشن سیاسی آماده کرده بود، تغییر دهند.

لاووس (حزب راست‌ افراطی) 5.63 درصد آرا و 390 هزار رای کسب کرد. این به نسبت پایین است بخصوص با توجه به فروپاشی رای ان.دی، حمایت بخش کوچکی از سرمایه‌داران از لاووس و حضور عظیم حزب در رسانه‌ها پیش از انتخابات. افزایش جزئی آرای حزب کاراتزافری (لاووس) نشان از افزایش نومیدی‌ها از طرف خرده بورژوازی به علت کاهش استانداردهای زندگی می‌دهد و در ضمن نشانه‌ی ناتوانی حزب از ایفای نقش جدی برای طبقه‌ی حاکم بدون حزبِ نیودموکراسی است.

از طرف دیگر نکته‌ی بسیار شاخص، پیروزی چشمگیر احزاب طبقه‌ی کارگر در محلات کارگری در مقابل احزاب طبقه‌ی حاکم است. در منطقه‌ی دوم آتن، احزاب طبقه‌ی کارگر 58.45 درصد آرا را فتح کردند و احزاب بورژوایی تنها 33.9 درصد. در منطقه‌ی دوم پیرائوس، احزاب طبقه‌ی کارگر 62.9 درصد را بردند و احزاب بورژوایی حدود 30.66 درصد یعنی 7 درصد کمتر از انتخابات 2008.

این توازن قوای جدید به نفع طبقه‌ی کارگر است و به کارگران و جوانان قدرت و اعتماد به نفس می‌دهد. این اولین پیروزی عظیم پس از سال‌ها دولت حزب نیودموکراسی است و آن هم پس از سال‌ها شکست.

متاسفانه رهبری پاسوک ثابت کرده است که نمی‌خواهد وارد تخاصم با طبقه‌ی حاکم شود. برعکس از همین حالا به طبقه‌ی حاکم بر سر مسائل عمده وعده داده است از جمله خصوصی‌سازی امنیت اجتماعی و غیره. طبقه‌ی حاکم و اتحادیه‌ی اروپا رهبری پاسوک را زیر فشار می‌برند و این رهبری با بهانه‌ی بدهی و کسری بودجه برنامه‌ی ریاضت‌باری را تحمیل می‌کند. این البته بالاخره باعث واکنش شدید از طبقه‌ی کارگری می‌شود که به پاسوک رای داده. آن‌ها وارد مبارزه برای بهبود شرایط زندگی‌شان می‌شوند و علیه هرگونه تلاش برای ادامه‌ی همان برنامه‌ی ریاضت‌بارِ نیودموکراسی به میدان می‌آیند.

رای طبقه‌ی کارگر برای پاسوک، رایی انتقادی است. رای به پاسوک بخشی از مبارزه‌ی عمومی آن‌ها علیه دستمزدهای پایین و شرایط بد زندگی بود. این راه دیگری از مبارزه برای زندگی بهتر بود اما اشتباه است که فکر کنیم پاسوک بخاطر درصد بالایش در این انتخابات شاهد دوره‌ی طولانی صلح طبقاتی خواهد بود. ما شاهد جنبش عظیم طبقه‌ی کارگر خواهیم بود چرا که آن‌ها باید از منافع‌شان علیه این دولت دفاع کنند و چیز مهمی که باید بفهمیم این است که طبقه‌ی کارگر پس از این انتخابات احساس شکست و ضعف نمی‌کند و آماده‌ی جنگیدن است.

تحت این شرایط، جبهه‌ی متحدِ چپ علیه حمله‌ی سرمایه‌داران مسئله‌ای حیاتی است. کارگران و جوانان به سیریزایی متحد، قوی و رزمنده نیاز دارند که هدفش همکاری با حزب کمونیست یونان و بخش چپِ پاسوک باشد که این آخری در دوره‌ی پیش‌رو بدون شک خودش را از برنامه‌ی رهبری پاسوک متمایز می‌سازد. این جبهه باید به سمت الغای قوانین ارتجاعی و به سمت بلوک کارگری رزمنده علیه حملات طبقه‌ی حاکم و به سمت اجرای برنامه‌ی سوسیالیستی پیش رود. تنها برنامه‌ی سوسیالیستی با برنامه‌ریزی تولید و ملی‌سازی تولید می‌تواند یونان را از این بحران اقتصادی عمیق خارج کند. تنها این راه‌حل می‌تواند طبقه‌ی کارگر را قدرت ببخشد.

1) سیناسپیسموس (ائتلاف چپِ جنبش‌ها و اکولوژی) حزب چپ نوی رادیکال است که در کنار گروه‌های مختلف کمونیست دیگر بخشی از سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) را تشکیل می‌دهد.

منبع: در دفاع از مارکسیسم، وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی (Marxist.com)

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net