لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۶/۲۹

فريبا مرزبان / خاک خوب

با من بيا
بيا و اين خاک را بنگر
بيا و مگوی
که اين خاک مرده است
با من به خاوران بيا
با چشم درون
بر آن بنگر
و با صدای بلند
بگو
خاکِ خوب خاوران
خاکِ خوب سرزمين من است
با من بيا
تا شهری از عشق را در آن پيدا کنی
با من بيا
و ببين
کاين دستهای سرد
کآن سينه های سرخ
وآن قلبهای خفته در خاک
روزگاري،
گرمترين دستها
و سرخ ترين سينه ها بودند
روزگاري،
پر طپش ترين قلبها بودند
با من بيا
و بگذار
که نهال انديشه هايمان را
که روزگاری چه نو بودند؟
در آنجا جستجو کنيم
و خاکستری را که اکنون
در صندوقچه هايمان اندوخته داريم
در آبهای روان خليج و خزر
به يادشان
رها کنيم
با من بيا
با من به خاوران بيا
بيا که جنايتی نيست
جرمی نيست
سرها همه افراشته اند آنجا
بيا تا ببينی که آسمان
بر زمين نشسته است
تا دشتی از شقايق، ستاره،
از سپيده، از سحر را
با من بيا
با من به خاوران بيا
آنجا
سينه های سرخ، چشم به راه تواند.
با من بيا
با من به خاوران بيا

دهم شهريور 1385

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net