لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۴/۱۷

احمدی، رحیمی / آقای چاوز خجالت بکشید !

سوسیالیست ها علیه بنیادگرایی و سرمایه داری هستند

محمدرضا احمدی/ پژمان رحیمی

آقای چاوز در خبرها شنیدیم که باز هم با رئیس جمهور تقلبی رژیم بنیادگرا و سرمایه داریِ ارتجاعیِ جمهوری اسلامی تماس گرفته اید و به او قوت قلب داده اید که جلوی هجوم امپریالیست ها مقاومت کند!! احمدی نژاد هم گویا به شما قول داده که آنان را سرکوب کند!

ما با مواضع دولت شما آشنا هستیم و تحولات جامعه ی شما را پی گیری می کنیم.ما بر خلاف شما که از تحولات ایران اندک اطلاعی ندارید،تحولات آمریکای لاتین همیشه مورد علاقه ی ما بوده است و مردم آزادی خواه ایران همواره از قهرمانان آمریکای لاتین به نیکی یاد می کنند و بسیاری از حرکت های سیاسی و اجتماعی ما هم الهام گرفته از مبارزات سیاسی مردم آمریکای لاتین بوده است.جنبش اجتماعی کنونی مردم ایران ذاتا عدالت خواه و برابری طلب است و ما آزادی را همبسته ی ضروری عدالت می دانیم.بهتر است از مشاورانتان کمک بگیرید تا بدانید که ایران یکی از کشور هایی است که بیشترین هزینه را در راه آزادی و سوسیالیسم داده است.کشتاری که از سوسیالیست های ایرانی شده در کمتر جایی سابقه داشته است.ما می دانیم که غرب و امپریالیزم آمریکا کاملا تحولات سیاسی ایران را دنبال می کنند و تمام تلاششان سوء استفاده از وضعیت موجود است و تنها به فکر منافع خود هستند.ما گمان نبرده ایم که آنان برای ما دلسوزی می کنند بلکه آنان هم به دنبال امتیاز گیری بیشتر از حکومت متزلزل کنونی هستند.مردم ایران حمایت های آشکار و پنهان غرب از حکومت کنونی را فراموش نمی کنند.سوال ما این است که طبق چه تحلیلی احمدی نژاد را نیرویی علیه امپریالیزم ارزیابی کرده اید؟ آیا صرفا لجن پراکنی علیه غرب و آمریکا کافی است که شما به این نتیجه برسید که کسی ضد امپریالیست است؟

ما تحولات جامعه ی شما را پی گیری کرده ایم و می دانیم که جهت گیری ای سوسیالیستی دارید _اگر چه انتقادات جدی ای هم به آن داریم_ و نزدیکی شما به دولت هایی مانند جمهوری اسلامی برای ما در چارچوب هایی قابل درک است و البته هیچ گونه عملکرد همسویی بین دولت شما و جمهوری اسلامی احساس نمی کنیم. اما سخنان تلفنی شما و تبریک عجولانه ی شما به یک متقلب را به هیچ وجه نمی توان توجیه کرد و به نظر ما در تقابل جدی با ارزش های انسانی و سوسیالیسم قرار می گیرد.دولت جمهوری اسلامی به طور کلی محصول عملکرد امپریالیزم است و جنگی که اکنون بین جناحین رژیم در گرفته است جدال بر سر وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به امپریالیزم است.این دو جناح دو روی سکه ی وابستگی ایران به آمریکا و غرب هستند.آن جناحی که شما اکنون دل و قلوه نثارش می کنید هدفی جز آشوب و جنگ طلبی و نابودی کامل ایران در جهت منافع امپریالیزم را ندارد.هیچ چیز به اندازه ی این آشوب طلبی ها حضور آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه را قدرت نبخشیده است و حتما به خاطر دارید که سخنان احمدی نژاد در اجلاس دوربان2 چگونه وحدت ملیِ!! اسرائیل را احیا کرد؛پس چگونه به خود اجازه می دهید احمدی نژاد را علیه امپریالیست ها ارزیابی کنید؟

در جریان کشاکش جناحین حکومت کنونی ،مردم ایران تن به یک انتخابات نمایشی دادند که غیر دموکراتیک بودن آن بر همه روشن است،اما حتا به اعتماد اندک مردم به این نمایش انتخاباتی هم خیانت شد.اکثریت مردم ایران می دانستند که شاید اندکی در احوال این جامعه تغییری ایجاد شود- و تعدادی به مانند ما حتا به این هم باور نداشتیم و نداریم- و در این میان مطالبات خود را فریاد زدند که با دهن کجیِ آشکار حاکمیت روبرو شدند. خشم مردم ایران از دروغ گویی و تقلب آشکار جناح احمدی نژاد است.دوست شما که چنین به او قوت قلب می دهید - و مطمئن هستم که احمدی نژاد هم در دلش به حماقت شما می خندد- حتا حاضر نیست که قواعد بازی یک انتخابات بورژوایی آن هم با رنگ و بوی اسلامی و در چارچوب قانون اساسی عقب مانده ی جمهوری اسلامی را هم بپذیرد و چنان ناشیانه دست به تقلب زده اند که خشم مردم را بر انگیخته است.این حضور میلیونی مردم ایران در خیابان ها توطئه ی امپریالیست ها نیست بلکه فوران خشم فروخفته ی ملتی است که سی سال تحقیر و سرکوب شده است و دوست شما به سوی آنان آتش می گشاید و جوانان آزادی خواه که سرنوشت اعتماد کوچکشان به انتخابات را پی گیری می کنند را به خاک و خون می کشد.بهتر است اخبار ایران را دقیق تر دنبال کنید و چنین در مقابل خواست عمومی مردم ایران قرار نگیرید.کودتایی که علیه خودتان شد را به یاد بیاورید.سوسیالیست ها در ایران از شما حمایت کردند و به نفع شما روشنگری کردند و حالا شما از پشت به ما خنجر می زنید و جناح هار سرمایه داریِ وابسته ی جمهوری اسلامی را حمایت می کنید و زمینه را برای غلطیدن جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی ایران به دامن امپریالیزم را فراهم می کنید چرا که اظهارات غیر مسئولانه ی شما به حساب سوسیالیست ها گذاشته می شود و ما مجبور هستیم موضع فرصت طلبانه و ضد سوسیالیستی شما را افشاء کنیم.سوسیالیست ها در ایران از موضعی متفاوت اما کاملا همدلانه در کنار جنبش کنونی مردم ایران قرار گرفته اند و بر خلاف شما هیچ توهمی نسبت به لفاظی ها و دروغ پردازی های احمدی نژاد درباره ی عدالت و مستضعفان نداریم. دوست شما،احمدی نژاد قوانین ضدکارگری ای که دولت های قبلی- همین جناحی که امروز روبه رویش قرار گرفته است- به تصویب رسانده بودند را با خشونت تمام پی گیری کرده است.تشکل های کارگری را مورد حمله ی بی رحمانه قرار داده و بسیاری از فعالان کارگری و اجتماعی را به زندان انداخته است و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده است.در دولت احمدی نژاد سانسور کتاب و مطبوعات شدت یافته و از جمله ناشرانی که آثاری در نقد سرمایه داری را منتشر می کردند را به شدت محدود کرده و به تازگی-درست در آستانه ی انتخابات- یکی از این ناشرین را توقیف کرده است و یکی از دست اندر کارانش اکنون در زندان روزگار سپری می کند.

در سال2002 که علیه شما کودتا صورت گرفت،اتحادیه ی اروپا و آمریکا عجولانه بیانیه صادر کردند و خوشحالی خود را از سرنگونی شما پنهان نکردند،پس ما به شما حق می دهیم که به آنان بدبین باشید.اما حمایت ظاهری آنان از اعتراضات مردم ایران نباید شما را به این نتیجه برساند که ما گوش به فرمان آنان هستیم و احمدی نژاد را ضد غرب توصیف کنید و برای سرکوب مردم به او قوت قلب بدهید.در این جنگی که میان دو جناح حکومت در گرفته است و کودتایی که یک جناح علیه جناحی دیگر صورت داده است نمی توان به این نتیجه رسید که یکی ضد غرب است و دیگری مورد نظر غرب.این دو جناح هر دو مستقیم و غیر مستقیم مجری برنامه های نئولیبرالیزم در ایران هستند و از نظر ما جنبش کنونی مردم ایران صدای مستقل خود را دارد و ما از حمایت مردم از یک کاندیدای خاص اصلا احساس نگرانی نمی کنیم چرا که معتقدیم مردم مطالبات خود را جدای از این جناح بندی ها هم پی گیری می کنند و این صدا باید به گوش شما و دوست متقلبتان برسد!

آقای چاوز شما عادت دارید و این از صفات پسندیده ی شماست که به سران دیگر کشورها کتاب معرفی می کنید و آنان را به آگاهی بیشتر دعوت می کنید.ما هم شما را به مطالعه ی بیشتر درباره ی تاریخ ایران و پی گیری دقیق تر اخبار ایران دعوت می کنیم.شاید آقای "آلن وودز" را بشناسید.او یکی از دست اندرکاران کمپین بین المللی«دست ها از ونزوئلا کوتاه!» بوده و اکنون بهتر است به مقالات ایشان درباره ی جنبش آزادی خواهانه ی مردم ایران توجه کنید تا چنین وقیحانه جنبش مردم ایران را به امپریالیزم نسبت ندهید و چنین شرم آورانه به اظهار همدردی با یک متقلب- ملایم ترین صفتی که ادب اجازه ی عنوان کردنش را می دهد- نپردازید.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net