لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۲/۱۱

فرشاد حسینی / دل آرا دارابی را کشتند مراسم ترحیم دل آرا را به میان جنگی علیه اعدامهای جمهوری اسلامی بدل کنیم
بامداد امروز جمعه اول ماه مه دل آرای جوان با پاهایی لرزان بر صندلی دار رفت. طناب را بر گردنش انداختند و صندلی را زیر پایش کشیدن و تنها چند دقیقه دل آرا برای نجاتش دست و پا زد. پنجه زمخت مرگ نفس دل ارا را گرفت. تمام آرزوهای شیرین و زیبای دل ارا چون بزرگترین گلوله شفاف حبابی یک باره در هوا ترکید.
دل آرا را کشتند. در یک روز معین با یک حکم پیشاپیش تعیین شده با توافق رای کلیه فقها و حاکمان شرع اسلامی. در کمال خونسردی حکم دادند و در کمال خونسردی حکم کثیف و جنایتکارنه شان را اجرا کردند.

دل ارا را کشتند. به این خیال که با به دار کشیدن دل ارا میتوانند جنبش عظیم علیه اعدام را به دار کشند
دل آرا را کشتند تا نشان دهند تا به دنیایی که علیه حکم اعدام بسیج شده بود نشان دهند چه میزان ظرفیت جنایت دارند
دل ارا را کشتند تا پایه های حکومت جنایتکارانه اشان را روی اجساد کسانی مثل دل آرا و فاطمه حقیقت پژو و صدها هزار اعدامی را محکم نگه دارند.

دل آرا را کشتند تا قوانین ارتجاعی قصاص شان را زیر نقد کوبنده جنبش عظیم دفاع از حق زندگی تطهیر کنند.
مرگ دل آرا کسی را مرعوب نمیکند. داغی است که بر دل میلیونها نفر در سراسر جهان مینشیند. داغی که موج نفرت از جنایات جمهوری اسلامی را گسترده تر میکند. دل آرا را کشتند تا بگویند مردم را بعنوان هیئت منصفه در سیستم قضایی جنایتکارانه جمهوری اسلامی وارد نمیکنیم. دل آرا را کشتند تا از کابوس اعتراض روزافزاون علیه اعدام در ایران خلاصی یابند.

دل آرا را بی خبر و در سکوت و خاموشی مطلق به دار کشیدن. اما خبر اعدام دل آرا چون انفجار بمب خشمی علیه جمهوری اسلامی صدا خواهد کرد. نمیگذاریم دل آرا را بی صدا به خاک فراموشی بپسارند. بهای این جنایت باید با اعتراضی قدرتمندتر، به نجات جان سایر محکومین زیر اعدام منتهی شود. اعدام دل آرا، شاید پایان داستان دردناک و غمناک دل آرا باشد، اما پایان داستان جمهوری اسلامی و جنبش علیه اعدام نخواهد بود. این داستان تنها با برچیدن کل بساط اعدام و کل دستگاه جمهوری اسلامی خاتمه میابد.
مردم
در مراسمهای ترحیم دل آرا وسیعا حضور بهم برسانید
مراسم خاکسپاری و ترحیم دل آرا را به یک اعتراض وسیع و سراسری علیه جمهوری اسلامی و قتل و جنایت و اعدامهای جمهوری اسلامی بدل کنید. بهر طریق ممکن در مقابل منزل خانواده دل آرا تجمع کنید . بغض و اندوه خود را بترکانید به باصدای بلند علیه اعدام و علیه کشتار و جنایات جمهوری اسلامی فریاد سر دهید. در هر شهر و کشوری که هستید مراسمهای یادبود برای دل آرا برپا کنید.

جنبش جهانی علیه اعدام در پس اعدام دل ارا باید منسجم تر فشرده تر تیزتر و چابک تر حرکت کند. جمهوری اسلامی باید بداند با اعدام دل آرا از اعتراض از اعتراض مصون نخواهد ماند. در خارج کشور مراسمهای یادبود دل ارا باید با افق انزاوی کامل سیاسی جمهوری اسلامی در دنیا و اخراج جمهوری اسلامی از تمام مجامع بین المللی و بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی همراه شود.

دل آرا را کشتند. اما شهلا شاهد هنوز زنده است. کبری رحمانپور هنوز زنده است. صدها زندانی زیر اعدامی هنوز نفس میکشند و چشمشان به دستهای نیرومند جنبش علیه اعدام است.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net