لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱/۱۱

جهانگیر مُحبی / سخنی با چریکهای فدایی خلق

من نمی گویم سمندرباش یا پروانه باش
چون بفکرسوختن اُفتاده ای جانانه باش

من رفیقم!هویتم جهانی وانسانیست.با شما سرجنگ وخصومت ندارم

اما حق دارم حرف بزنم،اعتراض کنم،نقد کنم ونگذارم خون پاک

رفقایم پایمال شود

نامه ای خصوصی(ایمیل)برای چریکهای فدایی خلق فرستادم.روی

سخنم بیشتربا دوستان اشرف دهقانی،فریبرزسنجری وچنگیزقبادی

بود.بدین دلیل که این سه تن بیش ازهرچریک دیگردرباره پایبندی

به اُصول مارکسیسم ومبارزه بااندیشه های راست،مطلب نوشته اند

درآغازنامه ازاین دوستان سئوال کردم؛شما که خود را انقلابی و

مارکسیست می دانید؛

الف:چرا تشکلی با اندیشه های راست.بنام"اتحادزنان آزادیخواه "

براه انداخته اید.؟تشکلی که دراعلامیه ی8مارچ خود.بمناسبت روز

جهانی زن میگوید:روزجهانی زن به تمام زنان بویژه زنان کارگرو

زحمتکش گرامی باد

براستی تشکل"اتحادزنان آزادیخواه"حافظ منافعِ زنانِ کدام طبقه

است.؟زنان بورژوا یا زنان کارگروزحمتکش.؟

اگراین تشکل خودرا نیرویی چپ ومارکسیست میداند.پس چگونه است که دست یاری بسوی زنان بورژوا درازکرده است.؟

پیام شاد باش وتبریکِ 8مارچ،روزجهانی زن ازطرف"اتحادزنان

آزادیخواه"به زنان بورژوا،آیا عُدول ازپرنسیپهای کمونیستی و

گرایش به راست نیست.؟1

ب:چرا سایتِ منحرف وبی درو پیکرِریشه ها را بنا ساخته وبرایش

تبلیغ میکنید.؟شما"چریکها"درسایت ریشه ها،دربخش پیوندها،تمام

نیروهای چپ وراست ومیانه وحتا مزدورِرژیم(سایت فضول باشی)را درکنارهم قرارداده اید.آیا هدفتان ازپیوند دادن تمام نیروها

کوششی است.درجهت ائتلاف وهمکاریِ آنان با یکدیگر.؟آیا یک

کاسه کردن تمام نیروها درتضادبااندیشه های مارکسیستی نیست.؟

لطفأ نگوئید سایت ریشه ها،سایتی است شخصی وانحرافات آن

ربطی به چریکها ندارد.سایت ریشه ها با تبلیغاتی که ازطرف چند

تن ازاعضای چریکها برایش میشود.وبا درج نظراتِ مسئول آن در

ارگانِ چریکها.باید بگویم که این دو با هم گره خورده اند.وبعنوان

اُرگانِ دیگری ازچریکها عمل میکند

پ:چرا اصلِ انتقاد و انتقاد ازخودرا ازبرنامه ی تشکیلاتی خود

حذف کردید.؟ بشما خواهم گفت چرا. شما این اصلِ مُهمِ مارکسیستی

را حذف کردید؛تا بتوانید موضوع اصلی یعنی گرایش به راستِ

خود را ازذهن ها منحرف سازید.این اصلِ مُهم را حذف کردید

تا بتوانید،بَدَنه ی چند نفریِ تشکیلات را هم چنان درخوابِ

خرگوشی نگهدارید.تا متوجه انحرافاتِ سیاسی"رهبران"خودنشوند

ت:چرا نشریه درونی تشکیلات وهم چنین نشست سراسری سالانه

هواداران ونمایندگانِ سازمان را که بعنوان تنها ابزارهای موجود

جهت پیشبرد مبارزه ی ایدئولوژیکِ درونیِ هواداران وسازمان

می باشد را تعطیل کردید.؟ 2

شما"چریکهای فدایی خلق"اندیشه های راست را درتشکیلات حاکم

کردید.امرِزشتی که درگذشته توسطِ باندِ فرخ نگهدار-علی کشتگر

رُخ داد.وخاطرم هست که چقدربرای تقبیح آن رُخ داد،قلم فرسایی
کردید
شما"چریکهای فدایی خلق"بدلیل پذیرشِ اندیشه های راست.به

انتقاداتِ رفیقانه ام پاسخ ندادید.لذاهمه ی آنچه را که بطورخصوصی

با شما درمیان گذاشتم.اکنون ازطریق رسانه ها به آگاهی جوانانِ

مبارز درداخل کشورمی رسانم

امید که این تجربیات برایشان آموزنده باشد

قصه ی مسعوداحمدزاده وامیرپرویزپویان بپایان نرسیده است.اما؛

قصه ی محفلی بنام"چرکهای فدایی خلق"بپایان رسیده است

جهانگیر مُحبی
فوریه 2009
برای آگاهی بیشترازمواضع سیاسی "چریکهای فدایی خلق"از
لینکهای زیراستفاده کنید
http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/87/Kanoun_Amrika_8_March.htm

http://19bahman.net/articles/Bazham_odoul_az_osoul.htm

http://19bahman.net/articles/Baz-ham_Odoul_az_Osoul-2.htm

http://19bahman.net/articles/Jelvehee_az_Opportonism-e_Mozmen.htm


http://19bahman.net/articles/naghdi-bar-sokhanrani-e-changiz.htm

http://19bahman.net/statements/Bayaniyeh_elam-e_mojoudiyat.htm

http://triboonshoma.blogfa.com/post-20.aspxBalatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net