لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۱۵

بنفشه کمالی / اظهارات بیشرمانۀ ابراهیم نبوی این سخنگوی ارتجاع اسلامی


ابراهیم نبوی درکنارلاجوردی دردهۀ 60 درسالهای سرکوب کمونیستها درایران
اخیرادرسایتهای مختلف مطلبی ازطرف"کمیتۀ دانشجوئی"به نام"شاهدیک مشاجره"درج شده است که محتویات ان بسیار قابل توجه میباشد.این مطلب گزارش اتفاقی راکه درتاریخ 23سپتامبردر بروکسل درضمن تظاهرات اعتراضی ایرانیان روی داده است را توضیح میدهد.
دراین روزدراعتراض به حضور و سخنرانی احمدی نژاد در نیویورک، ایرانیان بسیاری در مقابل مقر سازمان ملل در امریکا و در سایر کشورها دست به اعتراض زدند.دربروکسل نیز به دعوت "کانون مدافعان حقوق بشر ایران-بلژیک"همزمان گردهمائی توسط ایرانیان به این منظوردرمقابل ساختمانهای اتحادیه اروپا برگزارشد.یکی از سخنرانان در این گردهمائی ابراهیم نبوی بود(گزارش دقیق این برنامه و واقعه ای را که دراین روز اتفاق افتاد درمطلبی که توسط کمیته دانشجوئی نوشته شده و در سایت کمونیستهای انقلابی و کانون اندیشه قرار داده شده است)
ابراهیم نبوی در هنگام سخنرانی ،خود را نمایندۀ مردم ایران از طرفداران جنبش سبزو علاقمند به ایجاد رابطه با امریکا(برخلاف جمهوری اسلامی که به ارتباط به این رابطه بی علاقه است )معرفی کرده و موسوی را یکی از رهبران این جنبش در ایران .تعدادی از شرکت کنندگان که در انجا حضور داشتند وازبخشی از صحبتهای نبوی دچار تعجب و شگفتی شده بوند تصمیم گرفتند که بعد از سخنرانی از ابراهیم نبوی سئوالاتی بکنند مبنی برا ینکه چرا ایشان خود را نمایندۀ مردم ایران معرفی میکند؟وچرا راجع به سابقۀ موسوی در دهۀ 60 هیچ صحبتی نکرده است؟ و اینکه موسوی نمایندۀ تمامی این حرکت اعتراضی مردم نیست.
در جواب به این سوا لات ابراهیم نبوی برافروخته شده و با صدای بلند و تند میگویدکه"مردم ایرن 90 % مسلمان هستندوشما 0 % جامعۀ ایران میباشید". در ادامه او بیشتر و بیشتر عصبانی شده و صدای خود را بلند تر کرده و راجع به مبارزان کمونیستی که در دهۀ 60 به دست این رژیم جنایتکار سرمایه داری-اسلامی در دوران نخست وزیری شخص جانی و همپالگی و همنظر ابراهیم نبوی،یعنی میر حسین موسوی به جوخه های اعدام سپرده شد ندبا بیشرمی تمام اظهار نظر کرده و پاک ترین و مبارزترین فرزندان کارگران و زحمتکشان یعنی اعدام شدگان کمونیست را اینطور تو صیف می کندو بیشر مانه میگوید که "انها در سال 60یک مشت کمونیست بودند و باید می مردند و شما هم حقتون همینه".بله این است چهرۀ کریه و ارتجاعی و ضد کمونیستی شخص معلوم الحالی مثل نبوی. این همفکر و همنظر لاجوردی شکنجه گر و رئیس زندان مخوف اوین و قاتل دهۀ کمونیستها و انقلابیون در دهۀ سیاه 60 در ایران.
نبوی شخص مرتجعی که اکنون در اروپا در کمال ازادی به تائید اعدام و شکنجۀ کمونیستها سخنوری میکندو از ازادی ها یی که در اروپا بخشا با مبارزۀ کارگران و نیروهای کمونیست و سو سیالسیت بدست امده برای اشاعۀ افکار ارتجاعی، ضد انسانی ، ضد زن و ضد کمونیستی خود بهره می جوید.سخنانی که حتی نیروهای فاشیستی و دیکتاتورترین احزاب جرئت ندارند که اینگونه به راحتی و عریانی بر زبان بیاورند و به شکل بیشرمانه ای مثل او از کشتار جمعی زندانیان کمونیست توسط رژیم جمهوری اسلامی دفاع کنندو علنا حق به جنا یتکاران بیرحمی چون لاجوردی و سیستم سر کوب سرمایه داری جمهوری اسلامی بدهند. ماهیت و بنیاد فکری او و اصلاح طلبان داخل ورانده شده از قدرت نیز بیش از این نمی باشد و نشان مید هد که اینان در هر حال و شرایطی که باشند چه در درون قدرت و چه خارج از ان همه اساسا ضد کارگران و زحمتکشان و ضد کمونیست بیرحمی بیش نیستند که از هیچ شکنجه و کشتاری سر باز نمی زند و به هیچ وجه از طرف هیچ نیرویی و فردی که حتی ذره ای هم داعیه دموکرات خواهی داشته باشد قابل دفاع و تائید نیستند.نبوی با این اظها رات چهره و ماهیت ارتجاعی و تا بیخ و بن فاسد خود و ارتحاعیونی را که به نام اصلاح طلبان فعالیت میکنند هر چه بیشتر و بیشتر اشکارکرده و خواهد کرد.
برای اگاهی بیشترازسابقه ونظرات این مسلمان مرتجع ضدکارگر وضدکمونیست و همدست سر کوبگران و شکنجه کنندگان مبارزین و کمونیستها به مقالاتی که در این رابطه در اینترنت قرار داده شده میشود مراجعه کرد. خصو صا مقالۀکاملی راجع به این شخص مر تجع توسط اقای ایرج مصداقی نوشته شده به نام "سید ابراهیم نبوی و پرده پوشی یک دهه جنایت"و بخشی از نظرات نبوی و اعمال او را افشاء میسازد.
باید سعی کرد که با نوشتن هرچه بیشتر مطالب افشاگرانه راجع به ماهیت این فرد(ابراهیم نبوی) و شکنجه گران هم نظر او به افکار عمومی ایران و جهان در شنا ساندن این ارتجا عیون کمک کرد.اینان در قبال اعمال ضد کمونیستی ،جنایتکارانه ، ضد انسانی و ضد کارگری خود و فریب توده های زحمتکش، به جای داشتن تریبون برای فریب بیشتر افکار عمومی و تطهیر جنا یتکاران و تبلیغ اراجیف و دروغ پراکنی و توهم بیشتر ایجاد کردن در مورد جناح ارتجاعی-اسلامی اصلاح طلبان(هر دو جناح در سرکوب مردم و سرمایه داری بودنشان تفا وتی با یکدیگر ندارند) باید افشاء گردیده و ماسک از چهرۀ انان بر گرفته شود.
رفقای کمیته دانشجوئی با نوشتن این مطلب ،نقاب از چهرۀ کثیف این عنصر ارتجاع بر داشته و او را بدرستی در انظار عمومی افشاء کردند.با افشای این عناصرارتجاعی و تطهیر کنندگان، عا ملان و طراحان سر کوب رژیم سرمایه داری-اسلامی و طرفداران هر دو جناح، به اگاهی رسانی و زدودن تو همات در مورد کلیت رژیم و جنا ح های ان در بین توده های کارگر و زحمتکش در ایران وافکار عمومی جهان کمک رسانیم.
بنفشه کمالی 7 2009. 10 .
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net