لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۲/۶

سعید صالحی نیا / اوباما و دفاع از شکنجه گران رژیم بوشSalehinia@aol.com
26 آوریل 2009

مقدمه:
این روزها در مدیای آمریکا بحث اعلام موضع اوباما در مورد عواملی که در اعمال شکنجه به زندانیان تحت کنترل سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دخیل بودند ، داغ شده است.
جناب اوباما فقط یکی دو ماه پیش بود که اعلام کرد: "از این به بعد حکومت آمریکا در شکنجه دخیل نخواهد بود". طبعا فرض بر این بود که عواملی که در قانونی کردن شکنجه در رژیم بوش دخیل بودند افشا شوند و مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. فرض بر این بود که هزاران شکنجه گر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به دادگاهها فراخوانده شوند.
اوباما هیچکدام از اینها را نمیپذیرد. او می گوید: "انها که شکنجه کرده اند طبق دستور بوده و بازخواست از آنها روحیه سازمانهای اطلاعاتی را ضعیف می کند"!
در مورد وزیر جانی دادگستری دولت بوش که زیر نظر مستفیم دیگ چینی و بوش بطور بی سابقه ای شکنجه را امری قانوی اعلام کرد هم اوباما حرفی برای گفتن ندارد!
اینها خود واقعیت است برای همه آنهائی که "توهم اوبامائی" داغشان کرده بود!

شارلاتانیزم اوبامائی
شارلاتانیزمی بی نظیر در اوباما هست که در تاریخ آمریکا کم سابقه است. هیچ رئیس جمهوری در تاریخ معاصر آمریکا تا به این حد توسط دستگاه افکار سازی آمریکا به دروغ به مردم حقنه نشده بود!
هیچ رئیس جمهوری با اینهمه وعده و وعید وارد کاخ سفید نشده بود و اینهمه طی فقط چند ماه حرفش عوض نشده بود!
معلوم بود که این جناب آمده حکومتش را از دست مردم نجات دهد. معلوم بود که قرار نیست آن "تغییرات" وعده داده شده را عملی کند. این موضع گیری اخیرش در دفاع از شکنجه گران ، نمونه دیگری است از ماهیت واقعی او.
طی دادگاه بین المللی نورنبرگ که جانیان نژاد پرست حکومت هیتلر به پای محاکمه کشیده شدند، این "دفاعیه" که کسی بخاطر دستور مافوق بتواند انسانی را آزار دهد و شکنجه کند و بکشد، به دقت مورد بررسی فرار گرفت و از سوی قضات بین المللی صریحا مردود اعلام گردید.
بشریت از همان موقع بطور رسمی و قانونی و در سطح جهانی اعلام کرد که هیچکس نمی تواند با ادعای اینکه از مافوقش دستور گرفته ، دست به جنایت بر علیه بشریت بزند.
اوباما طی چند هفته ، همین دستاورد تاریخی انسانیت را هم جلوی چشم مردم آمریکا منکر شد. این است دستاورد نظام حقوقی- دانشگاهی هاروارد. سیاهی که قرار است حکومت طبقه حاکمه را تثبیت کند!

اوباما چند ماهی است که مردم آمریکا را دارد ناامید می کند. فعالین جنبشهائی که او را به کاخ سفید فرستادند دارند روز به روز متوجه می شوند که با چه شارلاتانی طرفند.
او بودجه نظامی آمریکا را 22 بیلیون دلار بالا برد. در حال فرستادن سربازان بیشتر به خاورمیانه است. دست دوستی و "پیدا کردن وجوه مشترک" بسوی جنایتکاران اسلامی دراز می کند. نظام بهداشت و آموزش آمریکا را همچنان به دست کمپانیهای بزرگ می سپارد و از مالیات مردم استفاده می کند تا همان جنایتکاران اقتصادی که عامل فقر و بدبختی مردم بوده اند ، "روی پایشان بمانند" تا از قبل آنها شاید مردم "اشتغال پیدا کنند"!

اوباما را باید رسما شارلاتان ترین سیاستمدار آمریکا لقب داد. مدالی است که بی تردید ملیونها فعال اجتماعی و سیاسی در آمریکا دیر یا زود به گردنش خواهند آویخت.

شارلاتانیزم اوباما، شارلاتانیزم نظام سیاسی است که به آخرش رسیده. آمریکا پاسخش در تکرار چرخه دموکرات و جمهوریخواه نیست.

مهم اینست که جامعه آمریکا با شناخت این شارلاتان، به جلو کشیده شود و کمونیزم کارگری خودش را سازمان دهد.

سعید صالحی نیا
================

منبع:
مشاورین اوباما بازخواست از عوامل شکنجه در زندانهای آمریکا را غیر محتمل دانستند:
http://www.huffingtonpost.com/2008/11/18/obama-advisers-torture-pr_n_144540.html

اوباما پیام الغای شکنجه را دارد مغشوش می کند
http://www.politico.com/news/stories/0409/21569.html

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net