لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۷/۱۲/۱۹

بهروز صادقی / خيانت كاران جنبش دانشجويي

توضیح: مطلب زیر در پاسخ به بیانیه انجمن دانشجویان مستقل در دانشگاه اصفهان می باشد که برای نشریه دانشجویی آزاد دانشگاه اصفهان نوشته شده است. تصویر بیانیه انجمن دانشجویان مستقل در انتهای نوشته زیر آمده است.

از زماني كه خون دانشجويان دانشكده فني تهران در مقابل نيكسون به زمين ريخته شد و نشان داد كه دانشجويان در تمام جريانهاي فكري و سياسي روز جامعه همواره پيشرو بوده و سردمداران حركات اجتماعي خواهند بود، تا کنون به طور پيوسته و كم و بيش با افت و خيزهايي مشخص به حركات روشنگرايانه خود ادامه داده اند و سياستمداران تندرو را در بوته انتقاد و راست آزمایي قرار مي دهند و به نوعي تعدیل كننده حركات سياستمداران بودند و گاهي پيشروترين جريان هاي فكري و پراگماتيك را رهبري مي كردند، اما متأسفانه در سال هاي اخير پيرو سياست هاي غلط و به اشتباه رفته پيشين برخي از سردمداران قدرت، انحرافي عظيم ونوعي موازي كاري هاي سياسي در جريان جنبش دانشجويي پديدار شده كه با هدفي كاملاً مشخص فقط به تكميل ظاهري و مصنوعي آنتي تزماركس، جريانات دانشجويي را تئوريزه مي كنند و به نوعي عروسك هاي خيمه شب بازي برخي از مسئولين شده اند كه صرفاً با ايجاد نوعي تز مخالفت با سياست هاي حاكم و نوعي ركود كه نتيجه اشتباهات جبران نشدني مسئولان از خود راضي دانشگاهها شده است، را به هيجاني مضحك و نمايشي تبديل كنند و تا جايي به پيش رفتند كه شايد ناخودآگاه و ناخواسته خيانتي بزرگ ونابخشودني را در جريان جنبش دانشجويي را در بين آشنايان اين جريان بوجود آوردند و به نوعي نام خيانتكاران را بر خود برگزيدند. گروهي كه گاهاً‌ به نوعي از هر دو جريان راست و چپ جنبش دانشجويي مطرود و به انزوا كشيده شده و يا در بسياري موارد با حفظ سمت! به مخالفت با انتقادات و حركت هاي دانشجويي پرداخته و همكاران با ديگر طيف هاي معلوم الحال انتصابي! به حركت هاي ضد دانشجويي دست زده و صرفاً صفت وابسته ی اين نظام را بر خود به يدك مي كشيدند. براستي اينچنين حركت هايي را مي توان دانشجويي ناميد؟!

انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه اصفهان كه صرفاً با يك انتخابات مضحك و بدون پشتيباني گسترده ی دانشجويي برگزار گرديد نمونه واضحي از اين اوصاف بود، که مورد استقبال اكثر رؤساي انتصابی دانشگاه هاي فعلي قرار گرفته كه به طور قطع مي توان با اين حمايت ها انتظار انتقاد از جريان حاكم را به خوبي داشت! براستي چه هدفي در پشت اين جريان انگليسي! كه شعار دغل بازي و كلاهبرداريشان (تفرقه بينداز و حكومت كن!) به خوبي نشان از اهداف و منشأ راه اندازي اين جريان ضد دانشجويي را مشخص مي كند، خوابيده است؟

بايد نشست و ديد اين جريان وابسته چه اهدافي را دنبال مي كند و مطمئن بود، اين چنين حركت هاي از قبل طراحي شده، اگر چه مي تواند تا حدي به اهداف حكومتي خود برسد، اما مسلماً‌ ديري نخواهد پاييد كه تاريخ انقضاي خود را امضا كرده و به خيل عظيم حركت هاي بدون پشتوانه به مرداب تاريخ خواهد پيوست. شايان ذكر است حركت زشت و مشمئز كننده كه اين تشكل دانشجويي! در دانشگاه اصفهان انجام داده است، بدين صورت بوده كه همزمان با ادعای انحلال انجمن اسلامي دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی كه به حق جرياني منتقد و دانشجويي بود، بلافاصله و بدون هيچگونه شرحي پاي خود را جاي پاي اين تشكل با سابقه گذاشته و نام آن انجمن اسلامي را نيز به عقیده ی ما جعل نموده است. تنها نتيجه اي كه از اينچنين حركت هايي در دانشگاه مي توان انتظار داشت، ضعف و سستي حركت هاي منسجم دانشجويي و ضيافتي بزرگ است كه از پشت به جنبش دانشجويي خنجر زده مي شود. در حاليكه مي توانست به دنبال حق طلبي و پيشرو بودن اين جريان، تلاشي جهت بالا بردن سطح انديشه و توقع دانشجويان و در نهايت توسعه سياسي كشور را انتظار كشيد. حركات فرسايشي و درگيري و تفرقه هاي داخلي است كه بزرگترين برگ برنده براي مسئولين دانشگاه و كشور است كه مي توانند با فراغ بال به فعاليت هاي علمي!فرهنگي! و… ! خود برسند كه به حق بايد به اين مسئولين نيز تسليت گفت، چرا كه هر جا موج نقد به محاق رفته است، درهاي پيشرفت و توسعه را به روي خود بسته اند.

به اميد روزي آزاد براي آزاد مردان! چندي پيش نيز انجمن اسلامي جعلي! در پاسخ اعتراضات صورت گرفته، با صدور بيانيه اي به فكر اثبات موجوديت و هويت خود افتاده بود!

براستي كه انسان بايد در تمام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي از خود شروع كند تا اين حركت در اجتماع متبلور شود. واي بر شما كه فقط حرف مي زنيد و هرگز نتوانسته ايد شعار خود را به شعور تبديل كنيد! اگر شما (انجمن مستقل اصفهان) يكي از دلائلتان در رد انجمن اسلامي اصيل، تهمت هاي ناروا، حركت هاي غير اخلاقي و منافي عفت است! كه به حق مي توان گفت اكثر كساني كه در اين انجمن ها در سرتاسر كشور حضور داشته اند، افراد درستكاري بوده اند، واي بر شما اگر از دولتي دفاع كنيد كه سردار زارع، اوج عفت را در آن به ما نشان مي دهد و معاون دانشجويي زنجان اوج اخلاق را و در همين اواخر كردان خلع شده اوج صداقت را! واي بر شما! آري تمام اين حركات غير اخلاقي در دولتي اتفاق افتاده كه شما و امثال شما از آن دفاع كرده و فرياد اخلاق گرايي تان گوش ملت را كر كرده است!‌ واقعاً كه از شعار تا عمل براي امثال شماها فرسنگ ها فاصله است! و اما در قسمتي ديگر از بيانيه! صحبت از بهشتي ها و چمران ها مي كنند و انتظار دارند به نام اسلامي كردن دانشگاه و تشكل ها، همان اتفاقي رخ دهد كه به نام اسلام و به كام استبداد خواهي و مطلق گرايي و حذف رقيب در كليه مراحل و سركوب مخالف به هر وسيله اي اتفاق افتاده است. آري چه خيانت ها که نکردند و احساسات عاشقانه مردم را همچون گرزي در جهت سركوب و اختناق در خدمت نگرفتند. براستی بايد گريست و خون گريه كرد.Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net