لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۷/۱۲/۹

نسان نودينيان / اعتصاب معلمان! جامعه ميليوني در آستانه تلاطم اجتماعي!

اعتصاب سراسري معلمان٬ در تهران٬ خميني شهر٬ اردبيل٬ اهواز٬ شيراز٬ اروميه٬ مهاباد٬ پيرانشهر و كرمان از ۴ اسفند٬ شروع شده است.
تحرك وسيع و پردامنه اي در زمينه هاي مختلف در ميان معلمان در شكل سراسري ايجاد شده٬ كه در شرايط كنوني از موقعيت ويژه و فوق العاده اي برخوردار است. اعتصاب معلمان در مراكز مهم از جمله تهران و ديگر شهرهاي بزرگ و كليدي ميرود جامعه ميليوني فرهنگيان در ايران را وارد دوره جديدي از خود آگاهي سياسي٬ مبارزاتي و اعتراضي بكند. تا كنون در اينرابطه مسائل و نكات مهمي در چارچوب اعتصابات معلمان و تحركات سياسي آنها در شكل نوشتاري و پلميكي مطرح شده است. با ابعاد و شكل اعتراضي كه اعتصابات ايندوره معلمان كه از ۴ اسفند بشكل گسترده اي شروع شده٬ جامعه ايران وارد دوره جديدي از تلاطم سياسي٬ اعتراض و مبارزات جدي ميشود كه اساسا با اعتراضات و مبارازت دوره هاي گذشته داراي تفاوتهاي پايه اي و اساسي است.
اولين ويژگي اعتراضات كنوني رودر رويي معلمان با دولت احمدي نژاد و سياستهاي اقتصادي و عوامفريبانه دولت كنوني است. احمدي نژاد روز ۳۰بهمن از تلويويون قول اجراي نظام هماهنگ پرداخت ها را داد. و متعاقبا كانون صنفي معلمان در بيانيه اي تصميم جلسه كانون را بشكل زير به اطلاع معلمان سراسر كشور رساند " امروز جلسه ی فوق العاده ی کانون صنفی معلمان ایران پیرامون سخنان آقای رئیس جمهور و بیانیه ی 5 اسفند تشکیل گردید. گفتنی است با توجه به مهلت اعلام شده در متن بیانیه ( 30 / 11 ) رئیس جمهور در فرصت یاد شده در صدا و سیما ظاهر شد و به خواسته ی معلمان در مورد اعلام شفاف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تن داد". و لغو اعتصاب سراسري را اعلام كرد. عليرغم اعلام لغو اعتصاب توسط كانون صنفي معلمان٬ معلمان به وعده هاي احمدي نژاد و تاكيدات سازشكارانه و توهم برانگيز كانون صنفي معلمان اعتماد نكرده و دست به اعتصاب زدند. مساله مهم اين است٬ عليرغم اينكه اعتصابات معلمان در چه ابعادي در سطح سراسري گسترده شود٬ و به چه ميزان از اقبال حمايت و پشتيباني معلمان سراسر كشور برخور دار شود٬ اعلام اعتصاب در ۴و۵ اسفند و تعطيلي مدارس و نفس اعتصاب در تعداد زيادي از مراكز تحصيلي در تهران٬ اردبيل٬ شيراز٬ اهواز و خميني شهر جواب محكم و اعتراضي محكم به وعده هاي پوچ احمدي نژاد است و هم اينكه جوابي سياسي و عملي به سازشكاري و توهمات صنفي ــ كانوني٬ كانون معلمان است. معلمان در اين اعتصاب عملا سدهاي يك سازشكاري و توهم صنفي را كنار گذاشتند كه مدتهاي مديدي است در چارچوب تصميمات اين كانون خود را محبوس و ازابتكار عمل سياسي و اعتراضي راديكال فاصله گرفته بودند. اهميت ديگر و فوري اين اعتصاب دامن زدن به مباحث و نظراتي است كه اينروزها در وب سايتهاي كانون صنفي معلمان توسط تعداد قابل توجهي از آنها پيرامون وضعيت كنوني جامعه ايران٬ اعتصابات سراسري معلمان و درستي و نادرستي عبور از بيانيه سازشكارانه كانون پيرامون لغو اعتصابات سراسري معلمان٬ وجود دارد.
اعلام اعتصاب سراسري معلمان٬ اگر با موانع سازشكارانه كانون صنفي معلمان روبرو نميشد٬ جامعه ايران را در موقعيت پر تلاطم سياسي قرار ميداد. جامعه معترض ايران به اعتصابات سراسري و كلاسيك از نوع اعتصابات كارگري و معلمان نيازمند است. زمزمه اعتصابات سراسري٬ اعلام همبستگي با معلمان٬ و آماده شدن بخش وسيعي از كارگران و شهروندان جامعه براي وارد شدن به اعتصابات گسترده همراه معلمان٬ روح تازه و دوره اي جديد از فضاي سياسي و اعتراضي در ايران را در مقابل جمهوري اسلامي باز ميكرد. شروع اعتصابات كنوني در تهران و ساير شهرها فضاي اميدواري به دور جديدي از اعتراضات گسترده در جامعه را نويد ميدهد. و خود سر آغاز شروع اعتصابات سراسري تر در ميان طبقه كارگر و معلمان و كارمندان و ساير اقشار اجتماعي است كه اينروزها در اقصي نقاط ايران در اشكال مختلف در حال اعتراض و مبارزات دائمي هستند.
از طرح بودجه سال ۸۸ پيداست كه سال آينده٬ سال ۱۳۸۸٬ سال دامن زدن به فقر و فلاكت بيشتر جامعه ميليوني مردم در ايران است. در حاليكه احمدي نژاد در ارتباط با بودجه سال ۸۸ چند روز قبل از تلويزيون اعلام ميكند كه "بودجه ما مطلقا كسري ندارد"٬ احمد توكلى رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس كسرى بودجه را بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان تخمين می‌زند. رقم ۴۰هزار ميليارد توماني كه از زبان يك كارشناس اقتصادي جمهوري اسلامي بيان ميشود كه خود همراه دولت و حاكميتش در بي خانمان كردن و فقر و فلاكت آن جامعه سالهاي سال است٬ نقش دارد٬ بيان يك واقعيت عظيمتر از نابساماني اقتصادي و نقشه اي براي فقر و فلاكت و حمله به معيشت كارگران و اقشار زحمتكش جامعه از جمله معلمان است. با تصويب لايحه بودجه سال ۸۸ اجناس روزمره و پايه اي سفره مردم رو به گراني بيشتر ميرود و نرخ بنزين و گازوئيل و گاز هم از دو برابر بيشتر ميشود. شروع سال ۸۸ خود سر آغاز دوره جديدي از شرايط نامناسب تر است. با وجود مشكلات پايه اي اقتصادي معلمان چاره اي جز اعتراض و مبارزه ندارند. طرح مطالبات پايه اي از جمله افزایش حقوق برای یک زندگی انسانی، اجرای طرح نظام هماهنگ حقوقها، استخدام معلمان حق التدریس، پرداخت همه طلبهای معلمان اعم از معلمان بازنشسته و رسمی و حق التدریس، حل معضل مسکن، درمان و بهداشت رایگان، حق تشکل و اعتصاب، آزادی فرزاد کمانگر، لغو همه احکامی که علیه معلمان صادر شده است و پایان دادن به پرونده سازی علیه معلمان بخشی از خواستهای معلمان است که در سالهای گذشته به عناوین مختلف از جانب معلمان در اعتصابات و تجمعات و بیانیه های آنها فریاد زده شده است. در كنار پايفشاري بر مطالبات و خواستهاي كنوني٬ و تداوم اعتراضات و اعتصابات٬ پايان دادن به رابطه كانون معلمان با معلمان و اعتراضات دوره اخير از اهميت مهم و ويژه اي برخوردار است. هر درجه از حفظ وضعيت كنوني٬ دنباله روي از كانون صنفي معلمان كه اكنون به ستون لانسه كردن سياستهاي دولت احمدي نژاد تبديل شده٬ به معني تن دادن به وضع موجود است. بايد در مقابل سازش و سنگ اندازيهاي عناصر كانون معلمان قاطعانه ايستاد. عناصر زيادي از اعضاي كانون معلمان با شروع زمزمه اعتصاب و اعلام آمادگي معلمان براي اعتصاب٬ تلاش كرده اند كه اعتصابات ۴و۵ اسفند را به مساله انتخابات رياست جمهوري ربط دهند٬ و عملا با اين ترند موانع سياسي و افكارسازي منفي در ميان معلمان براي عدم ترغيب به شركت در اعتصاب ايجاد كنند. خنثي سازي و ايجاد فضاي متحد و هم دل براي تحقق خواستهاي معلمان در مقابل فضاي كنوني كار معلمان آگاه و مبارزي است كه قاطعانه در مقابل فضاي كنوني ايستاده اند.
هم اكنون بيش از يك ميليون معلم در ايران وجود دارند. اكثريت قريب به اتفاق معلمين ما٬ از دانش سياسي بالا و تجارب ارزنده اي در سالهاي گذشته و در سالهاي قبل از قيام ۵۷ برخوردار هستند. نقش يك سازمان و شبكه راديكال و مبارز از معلمان كه خواست بيش از يك ميليون معلم را بشكل سراسري نمايندگي كند٬ بموقع در مورد مسائل جامعه معلمان خبر رساني بكند٬ براي سازماندهي راديكال اعتراضات و اعتصابات بموقع اقدام نمايد٬ در دوره اخير مهم و حياتي است. يك نكته قابل تاكيد هم عبور از كانون صنفي معلمان است. با شروع اعتصابات ۴ و ۵ اسفند اين عبور و نقش سازنده سازماندهندگان يك اعتراض راديكال براي تحقق خواستهاي معلمين از همين امروز روشن است. چاره دوره كنوني در سازاماندهي اعتراضات راديكالي است كه بتواند٬ نارضايتيهاي جامعه ميليوني معلمين را نمايندگي كند. راه سخت و نسبتا دشواري در دوره آتي اعتراضات معلمان در راه است. اما قدمهاي بسيار مهم و جدي براي رسيدن به دوره آتي و جلب اعتماد ميليوني معلمان٬ برداشته شده است. فراخوان و عملي كردن اعتصابات ۴و۵ اسفند و عدم اعتماد به رژيم جنايتكار اسلامي و نه به بيانيه كانون معلمان مبني بر لغو اعتصاب٬ آن گامهاي مهمي هستند كه برداشته شده اند.
مطالبات روشن و شفاف معلمان كه در چند سال گذشته پرچم اعتراضات مبارزاتي در مقابل جمهوري اسلامي است٬ خواست و مطالبه اكثريت قريب به اتفاق جامعه است. معلمان در ايران تنها نيستند. جامعه هفتاد ميليوني در ايران بخش تفكيك نشده از مدرسه و دانشگاه است. به اذا يك ميليون معلم چندين ميليون حامي جدي از محصلين و خانواده هايشان در حمايت از معلمان و خواستهاي آنان وجود دارند. نقطه قوت اعتراضات معلمان در حمايت توده اي مردم است.
نسان نودينيانفوريه ۲۰۰۹(اسفند ۱۳۸۷)

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net